Palvelut

Lääkejätteet

Lääkejäte on aina ongelmajätettä, joka on hävitettävä oikein. Lääkejätteitä ei saa koskaan heittää sekajäteastiaan tai viemäriin. Jos lääkeaineet joutuvat ympäristöön, ne voivat vaikuttaa maaperän ja vesien mikrobilajistoon tai eläin- ja kasvikuntaan.

Apteekissamme on erillinen lääkejätepiste, johon voit kätevästi itse palauttaa kaikki vanhentuneet ja käytöstä poistuneet lääkkeet. Lääkekaappi kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Tässä muutama vinkki lääkejätteiden palautukseen.

Lääkejätteiden hävitys

  • Tietosuojan takia kannattaa reseptilääkkeistä poistaa ohjeliput
  • Lääkejätteet voit toimittaa apteekkiin alkuperäispakkauksissa, mutta halutessasi kierrättää enemmän, voit kaataa irtotabletit ja kapselit pois alkuperäispakkauksistaan (foliopakkaukset voi palauttaa sellaisenaan), suoraan muovipussiin, jolla toimitat ne apteekkiin hävitettäväksi
  • Palauta nestemäiset lääkkeet, voiteet ja aerosolit apteekkiin omissa pakkauksissaan.
  • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä, esimerkiksi pakattuna läpäisemättömään muovipulloon tai lasipurkkiin.
  • Toimita jodipitoiset lääkkeet ja elohopeakuumemittarit apteekkiin muusta lääkejätteestä erillään.
  • Palauta sytostaattia sisältävät lääkejätteet (syövän hoidossa käytettävät lääkkeet ja esimerkiksi metotreksaattia sisältävät valmisteet) erillisessä muovipussissa ja alkuperäispakkauksissaan.

Autamme mielellämme, jos tarvitsette lisäneuvoja!

Maksuton reseptilääkkeiden uusiminen

Reseptin uusiminen on helppoa ja nopeaa, mutta välillä on hyvä käydä lääkärissä ja huolehtia kontrollikäynneistä. Olemmekin yhdessä terveyskeskuksen kanssa sopineet pelisäännöt lääkkeiden uusimiskäytännöistä.

Maksuton omatoiminen verenpaineen mittaus

Halutessasi voit mitata verenpaineesi apteekissa asioidessasi. Verenpainemittarimalli on sama, mikä on Luvian terveysasemalla käytössä.

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistus on apteekin maksullinen lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Palvelu sopii sinulle myös, jos haluat keskustella lääkkeiden käytöstä tai epäilet mahdollisia lääkehaittoja.

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille. Lääkityksen tarkistuspalveluun varataan aika (n. puoli tuntia) keskustelulle ja tarkistuksessa esiin tulleiden asioiden läpikäymiselle. Hyvä lahjaidea esim. omaiselle tai ystävälle, jolla on käytössään paljon lääkkeitä tai lääkitykseen liittyviä huolia ja kysymyksiä.

Kysy lisää, jos kiinnostuit!

Koneellinen annosjakelu

Koneellinen annosjakelu on maksullinen apteekkipalvelu, joka parantaa lääketurvallisuutta, vähentää lääkkeiden tekniseen jakeluun käytettävää työaikaa ja tuo säästöjä lääkekustannuksiin. Annosjakelupalvelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekista pakattuina koneellisesti kerta-annospusseihin 2 viikoksi kerrallaan. Palvelu sopii hyvin niin yksityisasiakkaille kuin hoivakodeillekin. Apteekissamme on tutustumista varten nähtävillä mallikappaleita kerta-annospusseista.

Palveluun sisältyy lisäksi potilaan lääkityksen tarkistus, päällekkäisyyksien ja yhteensopimattomuuksien karsiminen yhteistyössä hoitavan lääkärin ja potilasta hoitavan henkilökunnan kanssa sekä ajan tasalla pidettävä potilaalle säännöllisesti toimitettava lääkityskortti.

Tulen mielelläni myös kertomaan lisää palvelusta! Jo olet kiinnostunut annosjakelusta, ota yhteyttä!

Yksilöllinen tupakasta vieroituspalvelu

Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina! Tämä maksullinen palvelu on tarkoitettu kaikille tupakoinnin lopettamisesta kiinnostuneille. Palvelu sisältää 4-6 tapaamista ja se räätälöidään asiakkaalle sopivaksi. Palveluun kuuluu henkilökohtaisen vieroitussuunnitelman lisäksi myös puhelimitse tapahtuvaa neuvontaa ja seurantaa. Samalla annetaan yksityiskohtaiset neuvot nikotiinikorvausvalmisteiden valinnasta ja käytöstä. Tapaamisten yhteydessä mitataan myös verenpaine, jonka avulla havainnoidaan tupakoinnin lopettamisen positiivisia terveysvaikutuksia. Tiesitkö muuten, että tupakoinnin sisältämät aineosat nopeuttavat monien lääkeaineiden poistumista elimistöstä, jotka pitää huomioida tupakoinnin lopettamisen yhteydessä?

Palvelu sopii myös erinomaisesti työpaikoille. Jos työpaikaltasi löytyy tupakoinnin lopettamisesta kiinnostuneita, niin kannattaa vinkata työnantajalle tästä mahdollisuudesta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Laiva-apteekin tarkastuspalvelu

Laiva-apteekkitarkastukset ovat yksi apteekkien tarjoamista perinteisistä palveluista. Tarkastukset työllistävät lähes viittäkymmentä apteekkia rannikkoseudulla eri puolilla Suomea. Kohteet vaihtelevat kalastusaluksista aina öljytankkereihin ja matkustajalaivoihin. Luvian Apteekissa kalastusalusten tarkastukset kuuluvat rutiinitöihin.

Tarkastustoiminta on maksullinen asiantuntijapalvelu, jonka tekijältä edellytetään proviisorin tutkintoa. Alusluokkiin A, B ja C kuuluvien alusten laiva-apteekki tulee tarkastaa vähintään vuoden välein ja alusluokkaan D kuuluvien alusten laiva-apteekki vähintään 3 vuoden välein. Tarkastajan laatima todistus on osa laivan katsastuksessa vaadittavaa virallista dokumentaatiota.

Luvialaisten ylpeys, Kaljaasi Ihanan rakentaminen aloitettiin keväällä 2006 ja laiva laskettiin vesille kesällä 2010. Neitsytpurjehdus tehtiin 1.6.2011. Hyvästä yhteishengestä ja tekemisen meiningistä kertoo se, että laivanrakentajat olivat vapaaehtoisia talkoolaisia. Kaljaasi Ihana kuuluu B-alusluokkaan, joten laiva-apteekin sisältö on monipuolinen. Alusluokka B edellyttää laiva-apteekilta jo paljon: varustukseen kuuluvat mm. happipullo, ensiapulaukku ja kattava valikoima erilaisia lääke- ja sairaalatarvikkeita. Laiva-apteekin tarkistamiseen ja täydennysten tekemiseen kuluukin vuosittain useampi tunti.

Matkustaminen ja Schengen todistus

Ennen matkalle lähtöä kannattaa huolehtia todistukset matkaan mukaan otettavista reseptilääkkeistä. Kun matkustat Schengen-alueelle, tarvitset tullia varten Schengen-todistuken, jos sinulla on mukanasi huumausaineiksi tai psykotrooppiseksi aineiksi luokiteltavia lääkkeitä. Saat todistuksen siitä apteekista, josta olet lääkkeen hakenut.

Schengen-alueeseen kuuluvat Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, Itävalta, Luxemburg, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari, Slovenia ja Malta.

Vuonna 2003 voimaan tulleen lääkelain muutoksen mukaisesti apteekit voivat antaa todistuksen vain Suomessa vakituisesti asuvalle henkilölle. Todistusta hakiessasi tuo mukanasi passi. Passin numero merkitään todistukseen. Todistus on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä.

Muista lääkkeistä riittää pelkkä apteekissa tulostettava ulkomaan matkalle annettava jäljennös reseptistä.

Lisätietoja löydät Fimean sivulta: http://www.fimea.fi/vaestolle/matkailijan_laakkeet

Suoraveloitus ja tiliasiakkuus

Voit tehdä myös suoraveloitussopimuksen kanssamme. Palvelu on kätevä erityisesti niille asiakkaille, jotka eivät asioi henkilökohtaisesti apteekissa. Tiliasiakkuus sopii siten mainiosti esimerkiksi kotisairaanhoidon asiakkaille.